Systemy zintegrowane

Integracja systemów polega na zintegrowaniu istniejących lub nowych, często odmiennych systemów w taki sposób, aby zwiększyć wartość dla klienta (np. poprawić jakość i właściwości produktu oraz zwiększyć wydajność), a jednocześnie zapewnić wartość dla firmy (np. zmniejszyć koszty operacyjne i poprawić czas reakcji).

T-DRILL Layout project cell

Zintegrowany system T-Drill zazwyczaj składa się z całej komórki produkcyjnej lub jej części i obejmuje, na przykład, jedną lub więcej maszyn przemysłowych T-Drill (maszyny do formowania kołnierzy, cięcia lub formowania końcówek rur), giętarkę, znakowarkę rur, inne maszyny do procesów przemysłowych, roboty i system automatyki, który integruje każdą maszynę z systemem sterowania automatyką umożliwiającym obsługę całej komórki produkcyjnej za pomocą głównego komputera przemysłowego. System jest gotowy do pracy w standardzie Przemysł 4.0 i ma zdalny dostęp, dzięki czemu dane procesowe i raporty mogą być przeglądane i analizowane zdalnie za pośrednictwem systemu TD-Vault Online Cloud.

T-DRILL Robot cell

Projekty integracji systemów są określane wspólnie z klientem, a firma T-Drill bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dostosowany do potrzeb klienta system, w tym projekt, rozwój, automatyzację, produkcję, montaż, gotowość do pracy w standardzie Przemysł 4.0, zdalne połączenie, dokumentację, testy fabryczne (FAT) i akceptacyjne (SAT), instalację, szkolenie, rozruch eksploatacyjny i umowy serwisowe.

Modułowa konstrukcja maszyn i urządzeń T-DRILL pozwala nam spełnić specyficzne wymagania przemysłu i zaoferować optymalne rozwiązania w zakresie produkcji rur i przewodów rurowych. Samodzielne maszyny mogą być zintegrowane z elastycznymi systemami produkcyjnymi, które są w stanie wytwarzać różne rodzaje produktów. Dzięki starannie zaprojektowanej produkcji bezobsługowej można zminimalizować koszty produkcji.

Poniżej przedstawiono przykłady referencyjne maszyn dostosowanych do potrzeb klienta i zintegrowanych systemów.

T-DRILL Fogmaker LayoytT-DRILL Fogmaker Layoyt


Udostępnij w mediach społecznościowych

Skontaktuj się z nami