Cięcie bezwiórowe

Technologia cięcia bezwiórowego

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z BEZWIÓROWEGO CIĘCIA T-DRILL:

 • Nie są potrzebne drogie brzeszczoty pił
 • Dłuższa żywotność ostrza
 • Brak strat materiałowych pomiędzy cięciami
 • Brak wiórów – nie ma potrzeby stosowania systemu do gratowania
 • Brak inwestycji w system postępowania z wiórami
 • Smarowanie środkami biologicznymi – nie ma potrzeby mycia przed lutowaniem
 • Szybki czas cyklu – maksymalnie około 3000 sztuk na godzinę
 • Cięcia zawsze dokładnie pod kątem 90° względem obrabianej rury
 • Formowanie końcowe w linii dostępne po przycięciu (1-8 trafień)
 • Eliminacja inwestycji w jeszcze jeden etap produkcji
 • Niski poziom hałasu podczas obrabiania
 • Systemy minimalizacji ilości odpadów i optymalizacji cięcia detali
 • Zaufanie: T-DRILL ma ponad 500 referencji dotyczących maszyn TCC na całym świecie

Dostępne są trzy różne metody cięcia: Rozrywanie, przecinanie oraz cięcie i łamanie.

Metoda rozrywania jest najbardziej zaawansowaną metodą cięcia: najpierw tarcza tnąca wbija się w ścianę rury do ok. 95%, po czym ciętą długość oddziela się poprzez rozerwanie. Eliminuje to lub minimalizuje redukcję średnicy wewnętrznej, która mogłaby wystąpić, gdyby ostrze miało całkowicie przeciąć ściankę rury.

Dzięki tej funkcji kolejne operacje są łatwiejsze do przeprowadzenia, ponieważ jakość cięcia zazwyczaj jest dla nich wystarczająco dobra bez konieczności gratowania lub fazowania końcówek rur. Metoda ta pozwala również na łatwe łączenie różnych procesów, takich jak cięcie + formowanie końcówek / gięcie.

Metoda przecinania  jest podstawową metodą cięcia rur przy użyciu obrotowych tarcz tnących. Stosuje się ją do cięcia odcinków o długości 30 mm i większej za pomocą podstawowych urządzeń. Metoda ta może być stosowana w przypadkach, gdy dopuszczalne jest pewne zmniejszenie średnicy wewnętrznej.

Metoda typu cięcie i łamanie może być wybrana, gdy długość odcinka rury jest mniejsza niż 70 mm. Ostrze jest ustawione w taki sposób, aby przebijało się przez ścianę rury w przybliżeniu na 95%, w którym to momencie oprzyrządowanie zaciskowe łamie rurę na boki. Metoda ta jest dostępna tylko w maszynie do cięcia T-DRILL TCC-50.

Automatyzacja wszechstronność

Maszyny T-DRILL do cięcia obrotowego są zautomatyzowanymi stacjami cięcia rur z wieloma opcjami. Można je skonfigurować z ręczną regulacją długości lub z całkowicie automatyczną zmianą długości za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania partiami. Materiał może być podawany z wielu systemów zwojów, jak również z prostych odcinków za pomocą zintegrowanej ładowarki regałowej. Dostępnych jest również wiele urządzeń do obsługi materiałów, służących do sortowania, zarządzania partiami i ograniczenia ilości odpadów.

Maszyny do cięcia T-DRILL mogą być wyposażone w urządzenia do badań nieniszczących (NDT, Non Destructive Testing) lub wykrywania kolorów. Urządzenia NDT mogą być stosowane do wykrywania usterek lub połączeń na zwijanych przewodach rurowych. Podczas procesu cięcia zaawansowane oprogramowanie automatycznie usunie niedoskonałe odcinki ze zwiniętego przewodu rurowego. Gwarantuje to również, że w takich przypadkach odpady z rur są minimalizowane.

Model TCC-25-LM z technologią liniowego posuwu silnika oferuje wysoką prędkość i wyjątkową dokładność przy większych wymaganiach ilościowych.

TYPOWE ZASTOSOWANIA MASZYN DO CIĘCIA T-DRILL

 • Wymienniki ciepła
 • Systemy klimatyzacji
 • Ogrzewanie
 • Chłodnictwo
 • Technologia słoneczna
 • Przewody paliwowe i hamulcowe samochodów

Najczęściej używane w:

Technologia cięcia bezwiórowego i formowania końcówek

Zwiększ swoją produktywność poprzez integrację większej liczby operacji!

Maszyna do cięcia obrotowego T-DRILL z liniowym modułem formowania końcówek może wykonywać cięcie rur jednocześnie z rowkowaniem lub formowaniem końcówek (np. rozszerzaniem, redukowaniem, profilowaniem, formowaniem kołnierzy, flarowaniem itp.).

ZALETY

 • Redukcja ilości pracy poprzez połączenie operacji w jedną maszynę
 • Lepsza kontrola jakości
 • Zmniejszone zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową
 • Lepsza kontrola zapasów magazynowych
 • Mniej inwestycji kapitałowych

Główną zaletą systemu cięcia obrotowego T-DRILL jest to, że maszyna utrzymuje nominalną średnicę zewnętrzną bez zadziorów na średnicy wewnętrznej. Obecność zadziorów przeszkadzałaby we włożeniu rury do maszyny do formowania końcówek. W procesie formowania końcówek zadziory na średnicy wewnętrznej lub średnicy zewnętrznej rury wpływają na zdolność narzędzia do zachowania tolerancji lub generowania ostatecznego kształtu.

Cięcie obrotowe T-DRILL sprawia, że nie jest już konieczne gratowanie i mycie po cięciu. Końcówka główna rury jest formowana jednocześnie z operacją cięcia, co znacznie skraca czas obróbki, ponieważ nie ma potrzeby przenoszenia rury pomiędzy odcięciem a formowaniem końcówki. Po zakończeniu operacji rura będzie albo rozrywana, albo łamana, w zależności od długości produktu. Metoda ta gwarantuje znaczne oszczędności nie tylko czasu, ale i materiału.

Można stosować standardowe narzędzia do formowania końcówek (np. typ Manchester). Formowanie końcówek jest wykonywane w 1–6 etapach (1–6 trafień) w zależności od typu maszyny. Dzięki 6-etapowej maszynie do formowania końcówek osiągalne są nawet najbardziej skomplikowane kształty końcówek rur.

Poza obsługą miękkich materiałów (miedź i aluminium) technologia ta została opracowana specjalnie w celu spełnienia wymagań twardszych metali, takich jak stal i stal nierdzewna.

W cięciu obrotowym rur z formowaniem końcówek w linii mogą być stosowane rury z odcinków prostych lub ze zwojów. Proste rury są wprowadzane do systemu automatycznie z ładowarki regałowej, która zawiera oprogramowanie zaprojektowane specjalnie w celu zminimalizowania strat rur. Maszyna jest wyposażona w licznik partii, który wyłącza system po żądanej liczbie cięć.

Najczęściej używane w:


Udostępnij w mediach społecznościowych

Skontaktuj się z nami