Formowanie końcówek rur

Wywijanie obrzeży rur

Wywijanie obrzeży eliminuje konieczność spawania, ponieważ kołnierz jest montowany luźno za uformowaną końcówką!

ZALETY MASZYN T-DRILL DO WYWIJANIA OBRZEŻY RUR:

  • Niższe koszty warsztatowe dzięki wyeliminowaniu spawania i prześwietlania rentgenowskiego
  • Mniejszy kapitał obrotowy: brak stanów magazynowych kołnierzy szyjkowych lub skomplikowanych urządzeń do spawania i prześwietlania
  • Luźne kołnierze do szybkiego montażu – nie ma trudnych do ustawienia otworów na śruby.
  • Precyzyjne wyniki i stała wysoka jakość: brak ryzyka pęknięcia spoiny spawanej lub lutowanej
  • Formowanie na zimno i na gorąco długich i giętych rur z gładkimi lub rowkowanymi powierzchniami wywijanymi
  • Programowalność zapewniająca łatwą obsługę i praktycznie brak konieczności obsługi

Maszyny T-DRILL do wywijania obrzeży rur tworzą brzeg lub kołnierz bezpośrednio na końcu rury, co pozwala na zastosowanie luźnych kołnierzy. Proces ten pozwala zaoszczędzić do 40% czasu w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami spawanych kołnierzowy szyjkowych. Kołnierz – zwany również kołnierzem Van Stone i kołnierzem luźnym – jest wykonany przez walcowanie na końcu odcinka orurowania. Powierzchnia czołowa kołnierza jest gładka lub rowkowana, w zależności od użytego narzędzia do formowania (walcowania).

Luźny kołnierz handlowy podtrzymuje uformowany koniec rury; po wykonaniu połączenia pomiędzy dwa uformowane kołnierze wsuwa się uszczelkę, utrzymywaną na miejscu przez skręcone kołnierze handlowe. Ponieważ kołnierze są luźne, eliminują spawanie i pozwalają na swobodny obrót w celu wyosiowania i skręcenia, co zapewnia znaczną redukcję kosztów.

WYWIJANIE OBRZEŻY NA ZIMNYCH LUB PODGRZEWANYCH RURACH:

Wywijanie obrzeży na zimno jest stosowane do stali nierdzewnej, stali miękkiej i stopów miedzi. Grubość ścianki rury może wynosić od 1,5 mm do 5-6 mm w zależności od materiału i średnicy. W przypadku, gdy konieczne jest odciążenie maszyny, można ją wyposażyć w opcjonalny zespół grzewczy, który po uformowaniu kołnierza może być wykorzystany do obróbki cieplnej.

Wywijanie ze wstępnym podgrzewaniem może być stosowane do stali nierdzewnych. Przed wywijaniem koniec rury jest wstępnie podgrzewany do temperatury 200 – 300ºC, co zapobiega twardnieniu elementu obrabianego podczas wywijania. Podgrzewanie wstępne może być realizowane przez zespół grzewczy zintegrowany z maszyną lub przez ogrzanie rury za pomocą innych urządzeń przed operacją wywijania. Grubość ścianek rur może wynosić od 1,5 do 5 mm.

Wywijanie obrzeży na gorąco jest stosowane w przypadku stali węglowych, jeśli grubość ścianek przekracza granicę formowania na zimno lub jeśli konieczna jest obróbka cieplna. Końcówka rury jest podgrzewana do około 900–950ºC w celu zmniejszenia siły wymaganej do wywijania. W tym przypadku nie jest wymagana dalsza obróbka cieplna po wywijaniu.

Rura może być automatycznie ogrzewana za pomocą opcjonalnego, zintegrowanego palnika gazowego. Grubość ścianki rury może wynosić do ~ 9 mm w zależności od średnicy rury.

PORÓWNANIE: Złącza spawane w porównaniu z produktami uzyskanymi przez formowanie kołnierzy i wywijanie obrzeży za pomocą maszyn T-DRILL

Najczęściej używane w:

Wyoblanie końcówki rury

ZALETY WYOBLAREK DO KOŃCÓWEK RUR

  • Ekonomiczne: Obniżone koszty złączy i materiałów lutowniczych
  • Prosto: Nie ma potrzeby utrzymywania zapasów magazynowych kosztownych elementów złącznych
  • Szybko: Skrócony czas pracy
  • Jakość: Lepsza integralność produktu dzięki wyeliminowaniu punktów nieszczelności

Wyoblarki T-DRILL do końcówek rur zaprojektowano tak, aby spełniały wymagania szerokiego zakresu zastosowań – w tym formowania końcówek wyjątkowo długich lub złożonych rur występujących powszechnie np. w ACR, panelach słonecznych i branży budowy maszyn.

Wyoblarki te są w pełni automatyczne i nadają się do zamykania, redukowania i rozszerzania rur miedzianych i mosiężnych. Forma zamknięcia może być płaska (proste 90°), eliptyczna (krótkie zamknięcie) lub sferyczna (okrągłe zamknięcie). Możliwe są również redukcje i rozszerzenia do określonych rozmiarów.

Zasada jest następująca: po zaciśnięciu rury obracająca się matryca zostanie automatycznie doprowadzona do końcówki rury. Tarcie matrycy podgrzewa koniec rury stacjonarnej, formując ją szybko do kształtu matrycy.

Najczęściej używane w:


Udostępnij w mediach społecznościowych

Skontaktuj się z nami