Polityka prywatności

Podsumowanie

T-Drill Oy zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów i zapewnia im możliwość wpływania na przetwarzanie ich danych osobowych. Polityka prywatności informuje klientów T-Drill Oy o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami. Nasza polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie wraz z rozwojem naszej działalności lub w przypadku zmian w prawie, dlatego prosimy o okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności.

Gromadzenie danych osobowych:

Dane, które zbieramy, pochodzą z informacji dostarczonych przez użytkowników, sposobu, w jaki postrzegamy ich korzystanie z naszych usług internetowych, i pochodzą z analizy.

Główne zastosowania danych osobowych to:

 • Zapewnienie najlepszej obsługi klienta i jej rozwijanie
 • Poprawa marketingu
 • Rozwój naszych klientów i usług online.

Administrator i jego dane kontaktowe

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

T-Drill Oy (ID firmy: 0548785-8)
Ampujantie 32
66400 Laihia
Finland

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony można kierować do naszego Biura Obsługi Klienta (sales@t-drill.fi).

Jakie informacje możemy zebrać i z jakich źródeł?

Dane osobowe zbieramy przede wszystkim od samych użytkowników korzystających z naszych usług i strony internetowej – np. Przez użytkowników wypełniających elektroniczne formularze. Informacje są również zbierane za pomocą „plików cookies” i innych podobnych technologii. Na przykład możemy gromadzić dane osobowe poprzez:

 • Informacje identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko użytkownika, nazwa pracodawcy / nazwa firmy
 • Dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail i numer telefonu
 • Informacje pochodzące z korzystania ze strony internetowej i jej analizy
 • Korzystanie ze strony internetowej, informacje o przeglądaniu i informacje o identyfikatorze terminala.

Do jakich celów wykorzystywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu:

 • Utrzymywanie i utrzymywanie relacji z klientami
 • Dostarczanie, przetwarzanie i archiwizacja zamówień
 • Rozwój działalności i usług T-Drill Oy
 • Poprawa jakości obsługi klienta
 • Cele statystyczne
 • Dostarczanie bardziej spersonalizowanych, ukierunkowanych treści i marketingu
 • Zapobieganie nadużyciom
 • Zapewnienie lepszej obsługi klienta

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie relacji pomiędzy klientem a T-Drill Oy, korzystania z serwisu internetowego lub odrębnej wyraźnej zgody klienta. Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych.

Jak przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem oraz przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, przekazaniem lub innym nieuprawnionym działaniem.

Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy, będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane nikomu poza tymi, którzy potrzebują własnych danych lub w sposób poufny i ograniczony, na podstawie naszych umów, naszym podmiotom stowarzyszonym i partnerom.

Mamy dobre praktyki w zakresie ochrony prywatności w przetwarzaniu i przetwarzaniu danych osobowych. Również przy przetwarzaniu danych osobowych brane są pod uwagę wymogi unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 25 maja 2018 roku.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Bez wyjątku informacje o klientach są dostępne tylko dla naszych pracowników i personelu, którzy zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i etycznego wykorzystywania tych informacji.

Firmą odpowiedzialną za zarządzanie danymi osobowymi jest:

T-Drill Oy (ID firmy: 0548785-8)
Ampujantie 32
66400 Laihia
Finland

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez czas potrzebny do zakończenia zastosowań opisanych w niniejszej polityce. Ponadto niektóre dane mogą być przechowywane dłużej w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych obowiązków, takich jak obowiązki księgowe oraz wykazania ich prawidłowej realizacji.

Na żądanie klienta, dotyczące go dane osobowe mogą zostać usunięte lub zanonimizowane z systemów T-Drill Oy i nie będą już wykorzystywane do celów wymienionych w polityce.

W przypadku niektórych danych przepisy nakładają obowiązek długoterminowego przechowywania – na przykład w następujących celach:

 • Ustawa o rachunkowości wymaga, aby powiązane informacje były przechowywane przez dłuższy okres, niezależnie od tego, czy materiał zawiera dane osobowe, czy nie.
 • Dzienniki systemowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z wymogami prawa, abyśmy mogli świadczyć naszym klientom legalne i bezpieczne usługi online.
 • Wykonywanie odpowiednich kopii zapasowych z baz danych i systemów w celu zapewnienia ochrony danych, korekcji błędów oraz weryfikacji bezpieczeństwa i ciągłości.

Jakie masz prawa i możliwości?

Jako klient masz prawo do:

 • Mieć dostęp do swoich danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych
 • Poproś o poprawienie lub usunięcie swoich danych osobowych
 • Zakaz marketingu bezpośredniego
 • Pod pewnymi warunkami zażądaj ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody, cust omer ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby dochodzić swoich praw. Żądanie musi być wystarczająco zidentyfikowane, aby nasz dział obsługi klienta mógł zweryfikować Twoją tożsamość. Jeśli nie możemy spełnić Twojej prośby, takiej jak usunięcie wszystkich danych, w stosunku do których mamy ustawowy obowiązek lub prawo do ich przechowywania, poinformujemy Cię o tym.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niewłaściwe lub niezgodne z prawem, możesz również wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Inspektora Ochrony Danych).

W jaki sposób otrzymujesz informacje przechowywane w naszych systemach?

Możesz zażądać danych przechowywanych w naszych systemach, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta: sales@t-drill.fi.

Zapoznaj się z rozdziałem 3. „Jakie informacje możemy gromadzić i z jakich źródeł?” aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o gromadzonych przez nas danych osobowych.

Jak możesz wpłynąć na swoje dane osobowe?

T-Drill Oy zobowiązuje się do zapewnienia swoim klientom możliwości wpływania na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie zażądać, aby T-Drill Oy usunęła Twoje informacje o klientach i dane osobowe, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Proszę zanotować! W niektórych przypadkach nie wszystkie dane mogą zostać usunięte, ponieważ przepisy mogą wymagać od nas zachowania niektórych informacji o klientach.

Czy Twoje dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim?

Bez wyjątku, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników naszej firmy przy wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych. Przekażemy stronom trzecim niezbędne informacje, aby zapewnić dostawę i marketing.

Możesz ograniczyć ujawnianie swoich danych osobowych w celach marketingowych, żądając tego osobno.

W razie potrzeby ujawnimy informacje na żądanie władz. O każdym takim żądaniu zawsze będziemy informować, jeśli będzie to dozwolone przez prawo.

Czy istnieje obowiązek udzielenia informacji i jakie są konsekwencje ich nieujawniania?

Z wielu naszych usług, takich jak nasza strona internetowa, można korzystać bez danych osobowych, jednak w niektórych przypadkach korzystanie z naszych usług może wymagać ich świadczenia.

Czy T-Drill Oy używa plików „cookies” na swojej stronie internetowej i czym one są? 

Używamy plików „cookies” (ciasteczka) w naszej witrynie, aby zapewnić najlepszą obsługę. „Cookies” to krótkie pliki tekstowe, które serwer WWW przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika. „Cookies” dostarczają nam informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.

Możemy używać plików „cookies” w celu rozwijania naszych usług i witryn internetowych, analizowania korzystania z witryny oraz kierowania i optymalizacji działań marketingowych. Użytkownik serwisu może wyrazić zgodę lub odmówić używania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie dopuszcza pliki „cookies”. Należy pamiętać, że blokowanie plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Korzystamy również z innych narzędzi, takich jak Google Analytics. Pomaga nam to lepiej zrozumieć zachowania naszych klientów, informuje nas, które produkty ich interesują oraz które funkcje i usługi są najbardziej przydatne.

Informacje wykorzystywane w analizie są zawsze anonimowe. W przeciwnym razie będziemy zajmować się danymi osobowymi, o ile tag zawiera informacje identyfikujące klienta, takie jak adres IP. Również tagi, które są w jakiś sposób powiązane z klientem, są traktowane jako dane osobowe.

Cookiebot

Czy można zmienić tę politykę prywatności?

W związku z możliwymi zmianami usług i przepisów zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Znaczące zmiany w polisie zostaną zgłoszone zarejestrowanym klientom po zaktualizowaniu warunków.

Gdzie możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności lub marketingu możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem:

T-Drill Oy
Ampujantie 32, 66400 Laihia, Finlandia
sales@t-drill.fi / tel. +358 6 475 3333


Udostępnij w mediach społecznościowych

Skontaktuj się z nami