Tietosuojaseloste

1. Tiivistelmä

T-Drill Oy on sitoutunut asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen ja tarjoaa heille mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tietosuojaseloste informoi T-Drill Oy:n asiakkaita heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Olemme rekisterinpitäjänä sitoutuneita käsittelemään henkilötietojasi näiden tietosuojaperiaatteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn periaatteemme saattavat muuttua toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen aika ajoin.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Pääasiallisia henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen ja sen kehittäminen
 • Markkinoinnin parantaminen
 • Asiakaspalvelun ja verkkopalvelun kehittäminen
 • Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

T-Drill Oy (Y-tunnus: 0548785-8)
Ampujantie 32
66400 Laihia

Asiakaspalvelu (sales@t-drill.fi) vastaa kysymyksiin henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä ja mistä lähteistä?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa käyttäjiltä itseltään palveluidemme ja sivuston käytön yhteydessä, esimerkiksi täyttämällä sähköisiä lomakkeita. Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Henkilöltä itseltään saatamme saada esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

 • Tunnistamistiedot, kuten käyttäjän nimi, käyttäjän työnantajan/yrityksen nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Sivuston käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Mihin henkilötietojani käytetään?

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • T-Drill Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja T-Drill Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen. Saatamme käsitellä henkilötietoja myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimus- ja yhteistyökumppaneillemme.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsääntöisesti pääsy vain omilla työntekijöillämme ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

T-Drill Oy (Y-tunnus: 0548785-8)
Ampujantie 32
66400 Laihia

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida T-Drill Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkopalvelun asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös asiakasta koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Suoramarkkinoinnin kieltäminen
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely on puutteellista tai se ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: sales@t-drill.fi

”Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

T-Drill Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Asiakas voi koska tahansa pyytää poistamaan asiakastietonsa ja pyytää T-Drill Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin sitä erikseen vaatimalla.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Suurta osaa palveluistamme, kuten verkkosivustoamme, voi käyttää antamatta henkilötietoja. Joiltain osin palveluidemme käyttö saattaa kuitenkin edellyttää henkilötietojen antamista.

Evästeet ja niiden käyttö sivuillamme

Käytämme evästeitä (”cookies”) verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten Google Analytics -analytiikkatyökalua. Tämä auttaa meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Cookiebot

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

T-Drill Oy
Ampujantie 32, 66400 Laihia
sales@t-drill.fi / puh. 06 475 3333


Jaa sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä