Lastuton katkaisu ja muotoilu

Lastuttoman katkaisun teknologia

T-DRILLIN LASTUTTOMAN PUTKENKATKAISUMENETELMÄN ETUJA:

 • Siisti lastuton katkaisu, ei tarvetta investoida jäysteenpoistolaitteisiin
 • Ei tarvetta investoida hintaviin sahanteriin
 • Pitkä teränkesto
 • Ei materiaalihukkaa katkaisussa (terä ei syö materiaalia)
 • Ei tarvetta investoida lastunpoisto- eikä käsittelyjärjestelmiin
 • Biologinen ja itsestään haihtuva voiteluaine
  – ei tarvetta investoida pesulaitteisiin ennen jatkotoimenpiteitä, esim. juotosta
 • Nopea – maks. ~3000 katkaisua /tunti
 • Katkaisu on aina tasan 90°:n kulmassa putken aksiaalisuuteen nähden
 • Katkaisukoneeseen voidaan yhdistää putkenpään muovaus (1 – 8 iskua)
  – ei tarvetta investoida erilliseen tuotantovaiheeseen muovattavalla kappaleella
 • Hiljainen käyntiääni, käyttäjälle turvallinen katkaisuprosessi
 • Jätepalojen minimointi- ja katkaistavien kappaleiden optimointi-PC-sovellus saatavilla
 • T-DRILL referenssit; yli 500 TCC-katkaisukonetta ympäri maailmaa

T-DRILL-katkaisumenetelmiä on kolmenlaisia:

Vetokatkaisu (Cut & Pull-apart) on menetelmä, jossa terä leikkaa putken seinämän 95%:sesti, jonka jälkeen lopullinen katkaisu tapahtuu vetämällä. Tällöin vältytään putken pään sisäsupistumalta tai se jää minimiin materiaalista riippuen.

Läpikatkaisu (Through cut) on katkaisumenetelmä, jossa terä painetaan putken seinämän läpii. Katkaisuterä katkaisee putken. Katkaisupituus on vakiovarustuksella 30 mm tai pitempi. Tätä menetelmää voidaan käyttää tapauksissa, joissa sisähalkaisijan pienentäminen on hyväksyttävää

Katkaisu ja taitto (Cut & Break) -menetelmä on tarkoitettu hyvin lyhyille katkaisupituuksille (alle 70 mm). Leikkuuterä tunkeutuu ensin 95 % putken sisään, missä vaiheessa sylinteri taittaa putken poikki sivusuuntaisesti. Tämä menetelmä on käytettävissä vain mallissa TCC-50 RL & Kela putkenkatkaisukone.

T-DRILLin lastuttomat putkenkatkaisukoneet ovat automaatisia putkenkatkaisuasemia monine erilaisine variaatioineen. On kokoonpanoja, joissa on manuaalinen katkaisupituuden syöttö, mutta on myös versioita, joissa katkaisupituuksia voidaan vaihdella täysin automaattisesti. Putkimateriaalia voidaan syöttää kelalta (myös kaksoiskelanpitimestä, jolloin vaihtoaika nopeutuu) tai suorina pituuksina putkimakasiinista. Koneisiin on liitettävissä myös lisälaitteita kelanpurkuun, oikaisuun, katkaistun materiaalin lajitteluun jne.

Tavallisimmin putkea syöttää katkaisupäälle servomoottoritoiminen pihtisyöttölaite (Hitch Feed). Klämppi tarttuu putkeen, minkä jälkeen syöttösylinteri siirtää klämpin kohti katkaisupäätä.

Pihtisyöttölaitteen jälkeen on myös kehitetty konetyyppi, jossa putken syöttö tapahtuu lineaarimoottorin avulla, mikä tekee katkaisusta entistä nopeamman ja tarkemman. Lisäksi se mahdollistaa useamman eri katkaisupituuden syötön kosketusnäytölle. Kone myös lajittelee automaattisesti nämä eri katkaisupituudet.

Lue lisää: TCC-25 LM

TYYPILLISIÄ T-DRILL KATKAISUKONEIDEN SOVELLUTUSALUEITA: 

 • Lämmönvaihtimet
 • Ilmastointi
 • Lämmitys
 • Kylmälaitteet
 • Aurinkopanelit
 • Autoteollisuuden polttoaine- ja jarruputkistot

Käytetty useimmiten seuraavilla sektoreilla:

Lastuttoman katkaisun ja muotoilun teknologia

Kilpailukyky paranee useita toimintoja yhdistämällä!

T-DRILL on kehittänyt putkenkatkaisukoneen, jolla putken katkaisu, uritus ja pään muotoilu (laajennus, supistus, reunan taivutus, jyrsintä, viisteytys jne.) voidaan tehdä samanaikaisesti.

Hydrauliikan avulla toteutettu putken pään muotoilu tapahtuu 1–6 -vaiheisena konetyypistä riippuen.

LASTUTTOMAN KATKAISUN JA MUOTOILUN EDUT:

 • Prosessiin kuluva aika vähenee merkittävästi, koska putkea ei tarvitse mitenkään käsitellä eikä siirrellä katkaisu- ja putken pään muotoilutyövaiheiden välillä.
 • Laaduntarkkailu paranee
 • Investointitarve vähenee
 • Tarvittavan lattiatilan tarve vähenee
 • Putkenpään muovaamisessa voidaan käyttää standardityökaluja (esim. Manchester-tyyppisiä)

Putken pituudesta riippuen katkaisumenetelmänä käytetään joko vetokatkaisua (Pull-apart) tai katkaisua ja taittoa (Cut & Break). Menetelmät takaavat sen, ettei putken sisäsupistumaa synny eikä putken sisälle myöskään kerry jäystettä, joten samanaikainen putkenpään muotoilu katkaisun kanssa on mahdollista.

Yllä mainitut katkaisumenetelmät eroavat toisistaan seuraavasti:

Vetokatkaisu (Cut & Pull-apart) on menetelmä, jossa terä leikkaa putken seinämän 95%:sesti, jonka jälkeen lopullinen katkaisu tapahtuu vetämällä. Tällöin vältytään putken pään sisäsupistumalta tai se jää minimiin materiaalista riippuen.

Katkaisu ja taitto (Cut & Break) -menetelmä on tarkoitettu hyvin lyhyille katkaisupituuksille (alle 70 mm). Leikkuuterä tunkeutuu ensin 95 % putken sisään, missä vaiheessa sylinteri taittaa putken poikki sivusuuntaisesti. Tämä menetelmä on käytettävissä vain mallissa TCC-50 RL & Kela putkenkatkaisukone.

Koneilla voidaan katkaista ja muotoilla sekä kelalta tulevaa että suoria putkia. Katkaisupituuksissa 40–915 mm katkaisu ja putken pään muotoilu tapahtuu samanaikaisesti, kun taas 915–6000 mm:n putkien pää muovataan ensin ja katkaisu tapahtuu vasta sen jälkeen.

Materiaalina voi olla kupari, alumiini sekä pehmeä ja ruostumaton teräs.

Käytetty useimmiten seuraavilla sektoreilla:


Jaa sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä