Kaulustus

Juotosliitos

T-DRILL kaulustusmenetelmä

Kun kaksi putkea on liitettävä toisiinsa, vastaus ongelmaan on patentoitu T-DRILL-putkenhaaroitusmenetelmä, jota kutsutaan myös kaulustukseksi.

Liitostapa voi olla joko juotosliitos tai alempana esiteltävä hitsausliitos sovellutuksesta riippuen. Juotosliitoksessa tehdään ensin yksinkertainen porattu tai lävistetty pyöreä alkureikä ennen kaulustusta. Seuraavaksi kaulustuskärjessä olevat muovaintapit työntyvät esiin. Viimeisessä vaiheessa pyörivässä liikkeessä oleva kaulustuskärki nostetaan ylös ja muovaintappien avulla muodostuu satulan muotoinen uloke, johon haaraputki liitetään kapillaariliitoksella, joka kovajuotetaan.

Menetelmään kuluva aika riippuu työstettävästä materiaalista, sen kesto vaihtelee muutamista sekunneista minuutteihin. Menetelmän etuna on työstön tapahtuminen putken ulkopuolelta, jolloin työstettävää aluetta on helppo lähestyä työstökärjellä.

Kauluksen ja haaraputken päällekkäisen osan täytyy olla 3 x haaraputken seinämävahvuus, jotta saadaan aikaan mahdollisimman kestävä liitos. Normaalisti kapillaariliitosta käytetään pienihalkaisijaisissa putkissa, kuten esimerkiksi putkiasennustöissä, autoteollisuuden ja LVI-alan putkistoissa.

T-DRILL-KAULUSTUSMENETELMÄN ETUJA:

 • Tuotantokustannukset vähenevät jopa 80 %:lla
 • Ei kalliita investointeja
 • Putkea ei tarvitse katkaista, kuten T-paloja käytettäessä
 • Haaroituksen tekemiseen menevä kokonaisaika lyhyt
 • Vain yksi liitosssauma tarvitaan kolmen sijasta
 • Vähemmän materiaalihukkaa
 • Tuotteen kestävyys, virtausominaisuudet ja juotoslaatu paranevat
 • Voidaan käyttää kaikkiin taottaviin materiaaleihin, kuten ruostumattomaan teräkseen, nikkelikupariin, alumiiniseoksiin sekä kupariin

Käytetty useimmiten seuraavilla sektoreilla:

ss_cu_cross_no_bg

Hitsausliitos

T-DRILL kaulustusmenetelmä

Liitostapa voi olla joko ylempänä esitelty juotosliitos tai hitsausliitos. Hitsausliitosta käytetään yleisimmin prosessiputkistoissa ja muissa raskaamman teollisuuden sovellutuksissa, joissa hyvät virtausominaisuudet ja puhtaus ovat tärkeitä.

T-DRILL-kaulustusmenetelmässä haaraputki liitetään runkoputkeen tekemällä kaulus runkoputken omasta materiaalista. Tehtäessä putkenhaaroitus hitsausliitoksella runkoputkeen porataan ensin elliptinen alkureikä, koska hitsausliitoksessa tarvitaan enemmän materiaalia ns. ”jalusta-alueella”, kuin juotetussa kapillaariliitoksessa. Tämä vähentää satulamaista muotoa, mikä on tyypillistä kapillaariliitoksesa (ks. juotosliitos).

Kaulustuskärjen muovaintapit tulevat ulos ja muovaavat työkalun pyöriessä kauluksen rei’än ympärille. Muovaintappien voitelu on tärkeää, ja se voidaan automatisoida. Syntynyt kaulus tasataan halutun korkuiseksi. Haaraputki liitetään kaulukseen tasauksen jälkeen päittäisliitoksena.

Koko prosessi alkureiän poraamisesta kauluksen tasaamiseen tehdään yhtenä työvaiheena putken ulkopuolelta.

Tyypillisiä sovellutusalueita ovat mm. elintarviketeollisuuden laitteet, sellu- ja paperiteollisuus, ruostumattomat teräsputkistot, vedenpuhdistus ja laivanrakennus.

T-DRILL-KAULUSTUSMENETELMÄN EDUT:

 • Ei kalliita investointeja: ei T-haarasovitteiden varastointitarvetta
 • Paremmat virtausominaisuudet
 • Pienempi materiaalihukka
 • Vain yksi liitosssauma tarvitaan kolmen sijasta
 • Haaroituksen tekemiseen menevä kokonaisaika lyhyt
 • Vähäiset tarkastuskulut
 • Liitoksen hyvä laatu: vähemmän vuotoja
 • Voidaan käyttää kaikkiin taottaviin materiaaleihin, kuten ruostumattomaan teräkseen, nikkelikupariin, alumiiniseoksiin sekä kupariin

Käytetty useimmiten seuraavilla sektoreilla:


Jaa sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä