Putken pään muotoilu

Laipoitus

T-DRILL laipoituskoneet muodostavat reunan tai laipan suoraan putken päähän ja mahdollistavat täten irtolaipoituksen. Tämä säästää työaikaa ja kustannuksia jopa 40 % verrattuna hitsattuihin kauluslaippaliitoksiin.

Myös Van Stone -tyyppiseksi laipaksi kutsuttu irtolaippa tehdään muovaamalla se putken päästä pyörivällä muovaintyökalulla. Laipan pinta voi olla tasainen tai uritettu riippuen käytettävästä muovaintyökalusta. Kaksi putkea yhdistetään toisiinsa siten, että laippojen väliin asetetaan tiiviste ja laipat pultataan kiinni toisiinsa kahdella irrallisella standardilaipalla.

Alla on nähtävissä vertailu T-DRILL -menetelmien tehosta verrattaessa perinteisiin orbitaalihitsausliitoksiin.

Laipoitus voidaan tehdä joko kylmä- tai kuumalaipoituksena:

Kylmälaipoitusta käytetään pehmeisiin ja ruostumattomiin teräksiin sekä kupariseoksiin. Putken seinämänpaksuus voi olla 1,5–6 mm:in riippuen putken materiaalista ja halkaisijasta. Jos on tarvetta saada eliminoitua putkessa olevat jännitteet, kone voidaan varustaa kuumennusyksiköllä, jolla putki käsitellään muovauksen jälkeen.

Esikuumennusta voidaan käyttää ruostumattomille teräksille. Ennen laipoitusta putken pää kuumennetaan 200–300 ºC:een, mikä estää materiaalin muokkauslujittumisen laipoituksen aikana. Esikuumennus voidaan tehdä koneeseen asennetulla kuumennusyksiköllä tai kuumentamalla putki jollain muulla tavalla ennen laipoitusoperaatiota. Putken seinämänpaksuus voi olla 1,5–5 mm.

Kuumalaipoitusta käytetään hiiliteräkselle, mikäli seinämänvahvuus ylittää kylmälaipoitusrajan tai jos kuumakäsittely on muuten havaittu välttämättömäksi. Putken pää kuumennetaan 900–950 ºC:een ennen laipoitusta putken muovaamisen helpottamiseksi. Putkea ei siten tarvitse kuumakäsitellä enää laipoituksen jälkeen. Kuumennus tapahtuu automaatttisesti koneessa lisävarusteena olevalla kaasupolttimella. Seinämänpaksuus voi olla 3–8,8 mm putken halkaisijasta riippuen.

Käytetty useimmiten seuraavilla sektoreilla:

Spinnaus

T-DRILL automaattiset putken pään spinnerit soveltuvat kupari- ja messinkiputkien päiden sulkuun (elliptinen ja pyöreä sulku), supistuksiin ja laajennuksiin. Tyypillisiä sovellutuksia ovat erilaiset LVI-laitteiden ja koneiden putket.

T-DRILL-spinnauksen periaate on seuraava: kun putki on kiinnitetty koneeseen, pyörivä työkalu muovaa putken pään. Pyörivän työkalun aiheuttama kitka kuumentaa paikallan pysyvän putken pään ja muovaa sen siten nopeasti ko. työkalun muotoiseksi.

spinning_closing_reducing_expanding

 

Käytetty useimmiten seuraavilla sektoreilla:


Jaa sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä