T-DRILL TIETOSUOJASELOSTE

REKRYTOINTI

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan T-Drillin rekrytoinnin aikana kerättävien henkilötietojen käsittelyssä noudatettava tietosuojakäytäntö.

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

T-Drill Oy (Y-tunnus: 0548785-8)
Ampujantie 32
66400 Laihia

Kysymyksiin henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta vastaa:

henkilöstöpäällikkö Rami Marttunen

rami.marttunen@t-drill.fi

puh. 050 470 0260

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on T-Drill Oy:lle osoitettujen työhakemusten käsittely sekä yhteydenpito työnhakijoihin.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhtiölle kuuluva oikeutettu etu tai työnhakijan suostumus soveltuvuusarvioinnin yhteydessä. Ilman riittäviä henkilötietoja ei ole mahdollista käsitellä työhakemusta. Tietoja käsitellään työelämän yksityisyyden suojaa koskevien säännösten mukaisesti.

T-DRILL Laihia

Tietolähteet

 

Työnhakija kirjaa itse henkilötietonsa työhakemukseen tai avoimeen hakemukseen, ja ne tallentuvat rekrytointijärjestelmään. Lisäksi rekrytointiprosessiin osallistuvat haastattelijat voivat tallentaa mahdollisissa työhaastatteluissa henkilön itsestään kertomia tietoja järjestelmään.

T-Drill Oy voi hankkia hakijan suostumuksella tietoja muista tietolähteistä, kuten suosittelijoilta tai viranomaistahoilta. Lisäksi hakijan suostumuksella voidaan teettää soveltuvuusarviointi. Käytämme tarvittaessa myös rekrytointikonsultteja tietolähteenä.

Jättämällä työhakemuksen työnhakija antaa luvan kerätä tietojaan hänen ammatillisessa tarkoituksessa julkaisemastaan profiilista siinä laajuudessa kuin tietojen kerääminen suhteessa rekrytointiin on tarpeellista ja liittyy työssä suoriutumiseen.

Rekisterin tietosuojasisältö

 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika
  • Koulutus- ja työkokemustiedot (oppilaitokset, tutkinnot, aiemmat työpaikat)
  • Toivomukset tulevasta työtehtävästä
  • Hakijan ilmoittamat harrastus- ja muu toiminta
  • Muut hakijan hakemuksessaan tai sen liitteissä ilmoittamat tiedot
  • Mahdollinen soveltuvuusarviointi

 

Henkilötietojen luovutus

 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta mahdollisia rekrytointikonsultteja ja henkilöarviointeja laativia asiantuntijatahoja. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus ja säilytys

Työnhakijoiden henkilötietoja sisältävien tietokantojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä työnhakijoiden tietoja. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Rekisteriin ei liity automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tietoja voidaan käyttää yhden vuoden ajan työnhakuun. Tiedot tuhotaan kahden vuoden kuluessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi, jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti edellä mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä lain edellyttämissä rajoissa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

T-Drill Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

Please accept marketing-cookies to watch this video.